صفحه شخصی محمد آقاجانی اصفهانی   
 
نام و نام خانوادگی: محمد آقاجانی اصفهانی
استان: اصفهان - شهرستان: اصفهان
رشته: کارشناسی ارشد معماری - پایه نظام مهندسی: سه
شغل:  معماری
شماره نظام مهندسی:  201211542
تاریخ عضویت:  1390/05/28
امتیاز:  0
 فعالیت در سایت   
 
 روزنوشت ها:
0   روزنوشت / همه روزنوشت ها
 نظرات:
6   نظر / همه نظرات